Stowarzyszenie "AKTYWNI"

Stowarzyszenie „AKTYWNI” powstało z potrzeby powołania organizacji koordynującej i inicjującej różne działania na rzecz i w środowisku seniorów gminy Supraśl oraz współpracy seniorów gminy Supraśl z seniorami z powiatu białostockiego, województwa podlaskiego a także z całej Polski.

Jest organizacją młodą. Powstało w listopadzie 2019 roku. Najważniejszym obszarem naszej działalności jest zwiększenie aktywności seniorów gminy Supraśl w życiu społecznym, wyszukanie wśród nich nowych liderów oraz integracja środowisk senioralnych z różnych miejscowości gminy.

Organizujemy i współorganizujemy wycieczki krajoznawcze dla seniorów: Tykocin, Święta Lipka, Odrynki, Korycina- łącznie około 150 seniorów; imprezy integracyjne z ogniskiem- około 60 osób, spotkanie opłatkowe- 16 osób, wyjazdy do teatru, opery -120 osób.

 Wszyscy pracują społecznie. Oprócz tego każdy z nas współpracuje z organizacjami senioralnymi i nie tylko w naszych miejscach zamieszkania- wspieramy Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, Świetlice Wiejskie w organizacji imprez lokalnych: Dzień Seniora, Wieczory Kolęd, Festyny Wiejskie, warsztaty tematyczne.

W swoim składzie mamy doświadczonych emerytów w różnych zawodach: nauczyciel, leśnik, weterynarz, rolnik, przedsiębiorca, wieloletni dyrektor szkoły, radny miejski, kierownik zakładu, plastyk, pilot wycieczek krajowych, krawcowa, którzy oprócz doświadczenia zawodowego mają równie wielkie doświadczenie w pracy społecznej i organizacyjnej. Dodatkowym atutem naszych członków są ich rozliczne talenty: artystyczne, fotograficzne, kulinarne i zainteresowania: historią, przyrodą, ekologią, ogrodnictwem, turystyką kwalifikowaną, teatrem, operą, kinem.

 

Mamy też wielu znajomych, którzy wspierają nasze działania, służą pomocą i radą. Mamy poparcie władz gminnych – pan Burmistrz często uczestniczy w organizowanych przez nas projektach, w miarę możliwości wspiera finansowo: np. opłacając przejazd autokarem do opery lub teatru.

Stowarzyszenie dysponuje adresem użyczonym przez Przedstawiciela Stowarzyszenia. Od 1 października 2021 roku dysponuje lokalem, a wkrótce też  wyposażeniem w komputer i sprzęty biurowe.

Działania, które współorganizujemy finansowane są z różnych źródeł, głównie z funduszy organizacji z nami współpracujących. Nasz wkład to wolontariat członków stowarzyszenia – nasza wiedza, doświadczenie, umiejętności. W 2020 roku łączne przychody stowarzyszenia wynosiły 12 477 złotych.
Od 2021 roku zleciliśmy  prowadzenie rachunkowości firmie zewnętrznej. Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

W roku 2020 byliśmy współorganizatorami:

  1. Projektu „Podaj dalej” którego celem było aktywizowanie seniorów gminy Supraśl poprzez zorganizowanie cyklu warsztatów dla dwóch 12 osobowych grup. Warsztaty były bardzo różnorodne: filcowanie, malowanie, linoryt, pieczenie babki i kiszki ziemniaczanej, robienie pierogów. Seniorzy Supraśl – Projekt – Podaj dalej (seniorsuprasl.pl).
  2. I Zlotu Seniorów Gminy Supraśl- zorganizowanego we współpracy z OWOP-em . Wzięło w nim udział około 100 seniorów z różnych miejscowości. Celem była głownie integracja ale przy okazji mieliśmy możliwość poznawania potrzeb seniorów Seniorzy Supraśl – I Zlot Seniorów Gminy Supraśl (seniorsuprasl.pl).
  3. We współpracy z gminą Puszcza Mariańska zorganizowaliśmy dla ich seniorów seminarium na temat Rad Seniorów, ich roli w aktywizacji i integracji środowiska senioralnego.
  4. Opracowaliśmy scenariusz i zleciliśmy nakręcenie filmu o Radzie Seniorów i walorach turystycznych Gminy Supraśl. Film powstał na zamówienie gminy Puszcza Mariańska, ale w trakcie realizacji zamówienia mieliśmy okazję do podsumowania naszych działań. Seniorzy Supraśl – Film o Radzie Seniorów (seniorsuprasl.pl).