Zapytaj seniora czyli cud w Starej Plebanii

ZAPYTAJ SENIORA - CZYLI CUD W STAREJ PLEBANII

Dziś mija równo miesiąc, gdy, staraniem środowiska senioralnego Gminy Supraśl, ruszył Sezonowy Punkt Informacji Turystycznej w Supraślu. Punkt znalazł siedzibę w najodpowiedniejszym miejscu miasta, na skrzyżowaniu ulic Józefa Piłsudskiego i 3 Maja, w odrestaurowanej Starej Plebanii.
Pomysł na uruchomienie punktu Informacji Turystycznej powstał ponad 2 lata temu w głowie Krzysztofa Wolframa, przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Supraśl. Już wtedy gołym okiem było widać brak takiej placówki w gminie i mieście, gdzie z roku na rok przybywa coraz więcej turystów i odwiedzających Supraśl, zarówno z Białegostoku, jak i regionu oraz kraju. Istniejący w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej punkt informacyjnych nie spełniał swoich funkcji do końca. Po pierwsze nie posiadał certyfikacji, po drugie działał w ograniczonym zakresie czasowym z całkowitym wyłączeniem dni weekendowych.
Potrzeba utworzenia punktu „IT” działającego w okresie największego zapotrzebowania dla turystów w Supraślu stanęła na posiedzeniu Rady Seniorów Gminy Supraśl w połowie roku 2022. Podjęto uchwałę o przystąpieniu do realizacji projektu i skierowano pomysł do stowarzyszenia Aktywni działającego we współpracy z Radą Seniorów Gminy Supraśl. 
Projekt został zgłoszony do konkursu Aktywni + finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych na lata 2021-2025.

I w tym czasie stał się cud, a właściwie dwa. Prawie równolegle proboszcz parafii pod wezwaniem NMP Królowej Polski, ksiądz Wiesław Kulesza, otworzył szeroko drzwi nowo odtworzonej Starej Plebanii i zaprosił różne środowiska miasta, w tym senioralne, do wykorzystania zasobów obiektu. Rada Seniorów Gminy Supraśl i stowarzyszenie Aktywni zgłosili akces o współpracy, mając w tle przygotowywany projekt „Zapytaj Seniora”. Projekt był złożony ale brakowało najważniejszego elementu- ludzi do jego wykonania. Na przełomie maja i czerwca, w cudowny sposób, zgłosiło się około 20 seniorów, którzy poświęcili swój czas w organizację punktu IT. Cały czerwiec poświęcono na intensywne szkolenie z zakresu wielu dziedzin niezbędnych do uczestnictwa w stałych dyżurach IT. Były to wykłady z historii zabytków Supraśla, cechy przyrody Puszczy Knyszyńskiej, sposób udzielania informacji, wiedzy o infrastrukturze gospodarczej miasta i gminy oraz regionu. Znak rozpoznawczy projektu „Zapytaj Seniora” opracowała niezawodna Nel Obuchowicz.
Dokładnie 7 lipca 2023 roku ruszył Sezonowy Punkt Informacji Turystycznej w Starej Plebanii. Dyżury wolontariuszy są w piątek w godzinach 14-18 oraz soboty i niedziele w godzinach 10-18. Projekt „Zapytaj Seniora” koordynowany przez Bożennę Chmielewską trwać będzie do końca października bieżącego roku.

Obiektyw TVP3 BiałystokObiektyw TVP Białystok


P.S. Wielka popularność punktu „IT” wśród turystów i odwiedzających Supraśl wskazuje na potrzebę podjęcia przez Gminę działań wspierającą dotychczasową inicjatywę seniorów. Na październiku 2023 świat się nie kończy, a potrzeby wzrastają. Czas, aby Stara Plebania z jej zasobami stała się realnym Muzeum Historii Supraśla, a funkcjonujący w niej Sezonowy Punkt Informacji Turystycznej stracił charakter „sezonowy”. Aby cud dalej działał, trzeba mu pomoc.


 Tekst Krzysztof Wolfram
 Supraśl sierpień 2023
 Zdjęcia uczestników projektu ze szkoleń oraz z jego realizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *