Książka Stanisławy Łajewskiej-Szypluk

Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy przybyli na prezentację mojej książki Rodzina Kleinów. Historia w postaciach i miejscach zapisana. Wzruszał klimat spotkania, ponieważ odbywało się w miejscu, gdzie mieszkał Aleksander Klein, w rozbudowanym ośrodku, obejmującym Dom Kleina i Bibliotekę Publiczną w Supraślu przy ul. Cieliczańskiej 1. Intencją moją przy opracowaniu zebranego materiału była próba wywołania refleksji nad złożonością i dramatem losów ludzkich i postaw heroicznych, które przywoływane są w naszej pamięci, gdy mamy świadomość miejsca i przestrzeni nas otaczającej.

Gospodarze, Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji pan dr Łukasz Lubicz-Łapiński i panie Jadwiga Kochanowska i Genowefa Obuchowicz ze Stowarzyszenia Aktywni, które przyczyniły się do wydania drukiem, wspólnie z Biblioteką Publiczną podjęli logistyczny trud, by książka sfinansowana ze środków Urzędu Województwa Podlaskiego mogła trafić bezpośrednio do rąk czytelnika. Prezentacji towarzyszyła tematycznie związana wystawa Zbrodnia Katyńska. Nad całością czuwało dwoje wspaniałych pracowników Biblioteki, Jolanta Kulikowska i Adam Zabłocki. Obecny pan Burmistrz dr Radosław Dobrowolski jako jeden z recenzentów książki docenił nie tylko moje starania autorskie, ale i szatę graficzną opracowaną przez Adama Kierzkowskiego. Wspólnie z panem Burmistrzem i organizatorami mogliśmy obdarować książką autorów zdjęć wykorzystanych w publikacji, przybyłych na spotkanie gości z Supraśla, Białegostoku i zainteresowanych turystów.

Wzruszona niezmiernie , na ręce pana Burmistrza i pana Dyrektora, chciałbym podziękować Wszystkim i dedykować przesłanie, by nowo powstała i poszerzona przestrzeń w Domu Kleina  łączyła potrzeby dnia codziennego z pouczającą i wzruszającą historią, że radość, trudne wybory, niezawinione cierpienie, miłość i niepewność losu są wpisane niezmiennie w dysharmonię egzystencji ludzkiej.

Stanisława Łajewska- Szypluk